ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 

ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

     

 

Προσωπικό του Κ.Δ.Α.Υ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

 

 

1.Σπαθής  Απόστολος, Εκπαιδευτικός Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης,  Αναπλη-ρωτής Προϊστάμενος του Κ.Δ.Α.Υ.

 

2.Τσελεπή Κωνσταντία, ψυχολόγος

 

3.Βούρλα Ιωάννα, Ψυχολόγος

 

4.Λάλλη Κατερίνα,  Κοινωνική Λειτουργός

 

5.Αλέξης Βασίλειος, Κοινωνικός Λειτουργός

 

Προβλεπόμενες Θέσεις στελεχωσης του Κ.Δ.Α.Υ. Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ

 

Ένας (1) Εκπαιδευτικός Προσχολικής Βαθμίδας

Δύο (2) Εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Ένας (1) Εκπαιδευτικός Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Δύο (2) Κοινωνικοί Λειτουργοί

Δύο (2) Ψυχολόγοι

Ένας (1) Υπάλληλος Γραμματειακής Υποστήριξης

 

Κ.Δ.Α.Υ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ - Μπότσαρη 2  - ΤΡΙΚΑΛΑ