ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΤΟΠΩΝ ΜΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

 

ID

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΣΥΔΕΣΗ

11

Αυτόματος μεταφραστής κειμένων ή ιστοσελίδων

http://systran.otenet.gr/

18

Βιβλιοθήκες Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

http://www.lib.uoa.gr/

16

Γλώσσα και γλωσσολογία

http://www.linguistlist.org/

24

Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων

http://dide.tri.sch.gr

25

Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων

http://dipe.tri.sch.gr

5

Δίκτυο των Ελληνικών Πανεπιστημίων

http://www.gunet.gr

17

Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος

http://www.nlg.gr/

8

Εκπαιδευτική Πύλη

http://www.e-yliko.gr

15

Ελληνικός φιλολογικός ιστότοπος

http://www.philology.gr/

14

Κείμενα αρχαίων Ελλήνων συγγραφέων

http://www.perseus.tufts.edu/

9

Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας

http://www.kee.gr

20

Ο κόμβος του Νεοελληνιστή

http://logiosermis.phl.uoc.gr/

26

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ

http://www.pi-schools.gr/

2

Παιδαγωγικό Ινστιτούτο - Γενικού Εκπαιδευτικού περιεχομένου

http://www.pi-schools.gr

4

Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο

http://www.sch.gr

7

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

http://www.uth.gr

23

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΝΟΜΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

http://dipe.mag.sch.gr

21

Σύστημα βιβλιοθηκών Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

http://web.lib.auth.gr

6

Τ.Ε.Ι. Λάρισας

http://www.teilar.gr

1

Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων

http://www.ypepth.gr

19

Ψηφιακή βιβλιοθήκη ελληνομνήμων ελληνικών φιλοσοφικών και επιστημονικών βιβλίων και χειρογράφων (1600-1821)

http://www.space.noa.gr/hellinomnimon/library.htm

22

Ψηφιακή βιβλιοθήκη της Εκκλησίας της Ελλάδος

http://www.myriobiblos.gr/

ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ