ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ - ΜΑΘΗΤΕΣ-ΓΟΝΕΙΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
Εκπαιδευτική έρευνα :για τον τρόπο που αντιμετωπίζονται οι μαθητές με Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες (δυσλεξία) στα Δημόσια Δημοτικά Σχολεία της περιοχής Λευκωσίας.

Η ερευνητική εργασία έγινε στα πλαίσια του εννιάμηνου ειδικού εκπαιδευτικού προγράμματος των Ελλαδιτών δασκάλων στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου κατά το ακαδημαϊκό έτος 1997- 98.
Σκοπός της έρευνας ήταν η διερεύνηση των απόψεων των δασκάλων για τον τρόπο που αντιμετωπίζονται οι μαθητές με Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες (δυσλεξία) στα Δημόσια Δημοτικά Σχολεία της περιοχής Λευκωσίας. Το θέμα αυτό πέρα από τις διδακτικές ενέργειες επεκτείνεται και στην εντόπιση, τη διάγνωση, την αξιολόγηση, και τη συνεργασία με όλους όσους εμπλέκονται με το πρόβλημα. Έγινε προσπάθεια απόδοσης μιας ολοκληρωμένης και αντιπροσωπευτικής εικόνας αντιμετώπισης των μαθητών με Ε.Μ.Δ. (δυσλεξία) στο Δημοτικό Σχολείο, συμβάλλοντας έτσι στο αίτημα των σημερινών καιρών για ποιοτική βελτίωση της εκπαίδευσης και τη δημιουργία ίσων ευκαιριών μάθησης για όλους τους μαθητές της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
Η εμπλοκή μου στη σύνθεση αυτής της εργασίας για την πολύπλευρη εξέταση του δύσκολου θέματος των Ειδικών Μαθησιακών Δυσκολιών (δυσλεξίας), μου πρόσφερε μοναδικές και δημιουργικές εμπειρίες. Συνέβαλε στην απόκτηση και κατανόηση ποικίλων δεξιοτήτων για διεξαγωγή οποιασδήποτε μεθοδολογικά διαρθρωμένης εκπαιδευτικής έρευνας και στην καλλιέργεια θετικότερων στάσεων όχι μόνο για μαθητές με πρόβλημα δυσλεξίας αλλά γενικά σε μαθητές με κάθε είδους Μαθησιακές Δυσκολίες.
Ευχαριστώ όλους όσους συνεργάστηκαν μαζί μου και βοήθησαν για τη διεξαγωγή της έρευνας: τους καθηγητές του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου και ιδιαιτέρως τον κύριο Νεόφυτο Χαραλάμπους και την κυρία Αθηνά Μιχαηλίδου - Ευριπίδου, την κυρία Μαρία Σταύρου δασκάλα ειδικής αγωγής και τον κύριο Γρηγόρη Χόπλαρο λειτουργό ειδικής αγωγής.

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΣΠΑΘΗΣ
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ 1998

Επισυναπτόμενο αρχείο...

 

Αρχική σελίδα                 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ