ΝΕΑ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΣΕ ΛΥΚΕΙΑ ΚΑΙ ΤΕΕ ΤΟΥ Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Σας ενημερώνουμε ότι το Κ.Δ.Α.Υ. έχει προγραμματίσει ενημερωτικές επισκέψεις στα Λύκεια και ΤΕΕ του νομού με σκοπό την ενημέρωση των μαθητών της Γ΄ Λυκείου σχετικά με τη διαχείριση του άγχους των εξετάσεων και την ανάπτυξη υγιών στάσεων αντιμετώπισης των εξετάσεων, σύμφωνα με το ακόλουθο πρόγραμμα..
Βλέπε συνημμένο αρχείο....Επισυναπτόμενο αρχείο...

 

Αρχική σελίδα                 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ