ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ - ΜΑΘΗΤΕΣ-ΓΟΝΕΙΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΗΣ Α΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΔΙΑΓΝΩΣΗ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Χαρακτηριστικά γνωρίσματα μαθητών που εντοπίζονται από τους εκπαιδευτικούς στην Α΄ Δημοτικού και που αποτελούν στοιχεία για περαιτέρω Διάγνωση - Αξιολόγηση. Επισυνάπτεται αρχείο σε μορφή (.doc)

Επισυναπτόμενο αρχείο...

 

Αρχική σελίδα                 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ