ΝΕΑ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕ Κ.Δ.Α.Υ.

Επισυνάπτουμε έγγραφο του ΥΠ.Ε.Π.Θ. το οποίο αφορά αποσπάσεις εκπαιδευτικών Π/θμιας και Δ/θμιας Εκ/σης σε Κ.Δ.Α.Υ.

Επισυναπτόμενο αρχείο...

 

Αρχική σελίδα                 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ